NEN- Keuringen

Door deze risico’s is uw bedrijf verplicht de installatie en de apparaten periodiek laten keuren. Omdat uw medewerkers in een veilige omgeving moeten werken en uw bedrijf aan de Arbowetgeving moet voldoen. Ook staan er in de meeste brandpolissen voorwaarden die u verplichten uw installatie en apparaten regelmatig te onderhouden en te laten keuren. Hierbij noemen verzekeraars dan NEN 3140 en/of NEN1010. Zonder periodieke keuring kunnen verzekeraars na een voorval niet overgaan tot uitkeren

Volgens ARBO richtlijnen dient u een veilige bedrijfsvoering te waarborgen voor het gebruik van (en het omgaan met) elektrische installaties en gereedschappen.

Door het inspecteren, keuren en certificeren van elektrische gereedschap wordt een veilige werkomgeving gecreëerd. Daarnaast stelt de NEN-3140 eisen aan de gebruikers van dergelijke middelen omtrent veilig gebruik.

 

Elektrische arbeidsmiddelen die gekeurd moeten worden:

  • Elektrisch handgereedschap
  • Elektrische, verplaatsbare werktuigen
  • Handlampen en verplaatsbare lampen
  • Verplaatsbare kabels, zoals verlengkabels en haspels

 

Conform de NEN-2484, ondersteund door het Besluit Draagbaar Klimmaterieel worden trappen en ladders (visueel) gekeurd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een checklist om alle relevante onderdelen na te lopen.

Zowel op de bouwplaats, alsook in het gewone huis-, tuin- en keukengebruik zijn ladders en trappen de bron van vele ongevallen. Gebrek aan kennis van het juiste gebruik van het klimmaterieel én verkeerde werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen

 

NEN 3140 verplicht?

De NEN 3140 heeft een verplichtend karakter. De arbeidsinspectie en veel verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140 als bindend. Het is goed om de norm ook vanuit een andere invalshoek te bekijken. De norm kan meerwaarde bieden voor uw bedrijf of organisatie. De NEN 3140 beschermt werknemers tegen risico’s. En wie de norm toepast, voorkomt storingen en verbetert de bedrijfscontinuïteit.